.............................................................................

...cel mai bun ajutor pentru valoarea acestor informații primite este share pe facebook... și oriunde altundeva !

............................................................................

imagesÎmpotriva bătrâneţii trebuie să luptăm ca şi cum ar fi o boală !
Faptul că suntem înconjuraţi de o aură şi că suntem hrăniţi prin energia universală este acum dovedit ştiinţific, prin fotografia kirliană. S-a demonstrat, de asemenea, că aura unui tânăr arată altfel decât aura unui bătrân, a unui om sănătos altfel decât cea a unui bolnav. Această energie universală influenţează funcţiile sistemului endocrin. Hormonii produşi de aceste glande reglează toate funcţiile corpului.
Studii şi cercetări au scos la iveală suficiente dovezi convingătoare care să confirme faptul că procesul de îmbolnăvire este controlat de hormoni. Se pare că, odată cu instalarea pubertăţii, în organism îşi face apariţia un hormon ce conduce la degradarea organismului. Acest hormon al degradării influenţează capacitatea celulelor de a folosi ceilalţi hormoni secretaţi de hipofiză, cum ar fi, de exemplu, hormonul de creştere. Ca urmare, celulele şi organele noastre se uzează cu timpul, pentru ca, în cele din urmă, să moară. Cu alte cuvinte, procesul de îmbătrânire pare iminent.
Energia universală are rolul de a bloca “hormonul degradării” şi de a aduce la normal producerea de hormoni de către sistemul endocrin. Dacă se obţine acest efect, celulele corpului se pot înmulţi şi dezvolta aşa cum făceau când eram copii.
Putem chiar vedea şi simţi cum devenim “mai tineri”. 
Ca să fiţi de acord cu această teorie şi să-i simţiţi beneficiile, două lucruri sunt foarte importante: să conştientizaţi că sunteţi un om minunat, deosebit, şi că puteţi străpunge cu privirea dincolo de idei şi convingeri limitate şi, în al doilea rând, trebuie să fiţi conştienţi că meritaţi ca dorinţele voastre cele mai profunde să se împlinească şi, între ele, şi această dorinţă de a obţine o nouă tinereţe şi o nouă vitalitate.
Cei care se simt nedemni în adâncul inimii lor, cei nesiguri, sunt cei care nu au avut prea des recompense din partea vieţii. Dacă sunteţi mulţumiţi de propria voastră persoană şi ştiţi că meritaţi tot ce e mai bun din ceea ce vă poate oferi viaţa, atunci se poate spune că vă iubiţi pe voi înşivă. Acest lucru vă dă dreptul să vă simţiţi bine aşa cum sunteţi, ceea ce face ca procesul de întinerire să fie în mod considerabil accelerat. Cei care nu se plac pe ei înşişi sau nu se consideră capabili de o asemenea performanţă poartă o grea povară, care accelerează permanent efectele îmbătrânirii şi afectează starea de sănătate, şi aşa precară.
Peste tot în lume şi-a simţit făcută prezenţa un suflu metafizic, iar oamenii au început să fie preocupaţi de descoperirea acestor secrete. Mulţi şi-au dat seama că noi suntem marele câmp de antrenament al acestor secrete – ceea ce se întâmplă în propriul nostru organism oglindeşte întreaga lume. Microcosmosul nostru este reflectarea în mic a macrocosmosului pe care doar îl intuim. Pe măsură ce oamenii au urmărit, cu deznădejde, cursul implacabil al naşterii, al îmbătrânirii şi al morţii, a crescut în ei dorinţa de a căuta o ieşire din acest tipar.  De ce îmbătrânim, de ce celulele noastre nu se regenerează la nesfârţit, de ce organismul se degradează, ajungând în cele din urmă la moarte ?
Toţi sfinţii şi marii maeştri spirituali ştiau răspunsul. Ştiau că el se află în schimbare, în trecerea de la formă la lipsa de formă, ştiau că aceste două stări ale existenţei se influenţează reciproc, pentru a menţine viaţa.
Energii nevăzute stau la baza tuturor lucrurilor şi a dezvoltării lor. Există numeroase mijloace de a amplifica acest flux de energie care circulă pe lângă şi prin corpul fizic, material, în aşa fel încât întreaga reţea a organismului să întinerească.
Există o cale de scăpare, a existat mereu ! Bătrâneţea nu înseamnă neaparat sfârşitul, nu reprezintă în niciun caz o consecinţă implacabilă a trecerii prin viaţă.
Este pur şi simplu o repercursiune a retragerii noastre din corpul fizic. Dacă nu învăţăm să intrăm în contact cu subconştientul nostru, acesta nu realizează potenţialul lui de “organism luminos”. Odată conştientizată această capacitate de organism luminos condus de legi cosmice mai înalte, imperceptibile deocamdată, convingerea eronată conform căreia omul nu poate împiedica degradarea organismului, va dispărea. Ştiinţa a făcut progrese în acest sens. Geneticienii au descoperit că spirala noastră de ADN crează sistemul care copiază fiecare celulă. Asta poate însemna că celulele, atunci când mor, sunt înlocuite cu altele noi, într-un proces permanent, într-o succesiune a perfecţionării genetice.
Majoritatea oamenilor sunt prizonieri ai propriului lor corp emoţional, devenit tiranic, agresat mereu de hibe vechi de sănătate sau de sentimente vechi de ură, de care nu se poate elibera. Dacă aceste energii sunt blocate, nu avem puterea, în sensul strict al cuvântului, să ducem o viaţă echilibrată şi fericită. 
Îmbătrânirea nu este numai rezultatul proceselor fizico-chimice ce se produc în organism, ci şi consecinţa faptului că subconştientul îşi pierde îndrăzneala de a se împotrivi acestor procese, renunţând să mai caute soluţii. Şi nu este vorba numai despre lipsa de îndrăzneala, ci şi despre comoditatea fiinţei umane, ce se complace în sistemul obişnuinţelor şi convenienţelor. Frica şi indolenţa sunt factori ce contribuie la îmbătrânire.
Ne recâştigăm vitalitatea numai când trecem peste această lene şi această comoditate. Motorul revigorării este: mişcare, şi mai ales mişcarea spiritului.
Dar, ca să ajungem la mişcarea spiritului, trebuie să începem de la primul nivel care ne este accesibil şi pe care îl putem controla mult mai bine în prima fază: mişcarea trupului. Energia creată de mişcare ne va pune la adăpost de stăpânirea pe care frica o exercită asupra noastră. 
Exerciţiu de curăţare a aurei:

 

 

Însuşi Pământul ne absoabe şi foloseşte energia negativă din corp. De aceea este important să ieşim zilnic în natură şi să călcăm pe pământul curat, dacă e posibil, cu iarbă, în poziţia arătată în videoclip.
O altă cale eficientă este aceea de a învăţa să cunoaştem secretele care au fost ascunse atâta timp în mânăstirile călugărilor tibetani. Un ritual energizant este efectuarea zilnică a cinci exerciţii fizice care pot reîntineri organismul. Aceste exerciţii pot fi executate de orice persoană, oricare ar fi starea sănătăţii sale şi indiferent de vârsta pe care o are.
Încă de la executarea primului exerciţiu se simte o senzaţie de satisfacţie, ceea ce ajută emoţional corpul să se purifice de energia negativă. Respiraţia joacă un rol important în aceste exerciţii, iar cel ce le execută trebuie să fie atent să respire în ritmul corect. Când respirăm, îi permitem organismului să primească Prana curat, ceea ce reprezintă cel mai mare bun al vieţii. Cel mai mare obstacol în lupta dusă împotriva îmbătrânirii este posibilitatea includerii soluţiei în viaţa de zi cu zi, veşnica problemă a tuturor fiind lipsa de timp. Cele cinci exerciţii tibetane nu iau mult timp şi au un efect imediat.  
Calea înţelepciunii tibetane este simplitatea. 
Corpul spiritual îl dirijează pe cel fizic cu condiţia să executăm aceste ritualuri cu toată concentrarea şi convingerea, comunicând în permanenţă cu corpul nostru, acordându-i toată atenţia, impunându-i dorinţa noastră de a ne elibera de povara bătrâneţii. Dacă interesăm organismul prin acţiune, capacitatea noastră de a ajunge la nivelul de sănătate este solicitată foarte mult şi, când mesajul e înţeles de organism, acesta reacţionează în consecinţă, ducând în final la înlăturarea impresiei că am fi conduşi de o implacabilă putere exterioară care ne copleşeşte.

Organismul nu doreşte niciodată să fie bătrân sau slab.
Energia creată de mişcare ne va pune la adăpost de stăpânirea pe care frica o exercită asupra noastră. Veţi vedea că aceste ritualuri extraordinare vă vor duce pe calea propriului eu, trezind la o nouă viaţă atât corpul vostru fizic, cât şi cel emoţional, mental şi spiritual, unindu-le unul cu celălalt, într-un punct pe care îl veţi considera centrul propriei fiinţe, şi asta pentru că cele 5 exerciţii tibetane vă vor activa toate chakrele corpului.
Hinduşii numesc centrii de energie ai corpului – Chakre.
Chakrele se află în zona glandelor endocrine, având poziţii, în parte, schimbate. Fiecare din aceste şapte chakre are o anumită legătură cu una din cele şapte glande importante ale sistemului endocrin, iar funcţia lor este aceea de a stimula producerea de hormoni ai glandei respective.  
Astfel:
1. prima chakră este legată de glanda suprarenală,
2. a doua de glanda sexuală,
3. a treia (plexul solar) de pancreas,
4. a patra chakră are legătură cu vezica biliară,
5. a cincea e legată de glanda tiroidă,
6. a şasea (“al treilea ochi”) este în legătură cu hipofiza, situată în partea anterioară a bazei creierului
7.  a şaptea şi cea mai de sus chakră, este legată de glanda pineală, situată în partea posterioară a bazei creierului.  Chakra glandei pineale (aflată în legătură cu creştetul capului) are o importanţă deosebită asupra conexiunii energetice a corpului cu cosmosul.
Într-un organism sănătos, fiecare dintre aceste chakre se învârte cu o viteză foarte mare, creând astfel posibilitatea ca energia vitală, numită Prana (sau energia eterică), să străbată întreg sistemul endocrin. Dacă una sau mai multe chakre se învârt mai încet, atunci fluxul de energie este blocat sau împiedicat, acest lucru ducând la îmbătrânire şi la pierderea sănătăţii. În mod obişnuit, în cazul unei persoane sănătoase, aceste chakre depăşesc dimensiunea corpului, în timp ce la o persoană bolnavă sau slăbită, acestea abia dacă străbat suprafaţa corpului.  
Cea mai bună metodă de a recâştiga tinereţea, sănătatea şi vitalitatea este de a determina aceste centre de energie să se învârtă din nou cu viteză normală.

Aceste 5 exerciţii simple tibetane reuşesc să restabilească această situaţie. Fiecare dintre ele este folositor dar, pentru a obţine cele mai bune rezultate, trebuie executate toate cinci. Preoţii Lama le numesc “ritualuri”, nu exerciţii, pentru că se execută încet, concentrat şi respirând atent. 

Iata cum se procedează:

Primul ritual – are ca scop creşterea vitezei de rotire a chakrelor.
Procedeu: 
Staţi în poziţie de drepţi şi întindeţi braţele înainte, paralel cu solul. Apoi, duceţi braţele lateral şi începeţi să vă învârtiţi în jurul propriei axe, până vă cuprinde o uşoară ameţeală. Un lucru e important: trebuie să vă învârtiţi în sensul acelor de ceasornic, adică de la stânga la dreapta. Majoritatea adulţilor nu se vor putea învârti la început decât de vreo 5-6 ori, înainte să îi apuce mai tare ameţeala. Dacă sunteţi începător, nu trebuie să încercaţi să faceţi mai multe. Dacă simţiţi nevoia să vă aşezaţi sau să vă întindeţi pentru a vă reveni după ameţeală, puteţi să o faceţi liniştit. Mai întâi exersaţi acest ritual doar până ameţiţi uşor. Cu timpul, după ce faceţi toate cele cinci ritualuri, veţi putea să vă învârtiţi tot mai des şi tot mai mult, iar senzaţia de ameţeală va fi tot mai slabă. Concentraţi-vă privirea la un punct înainte să începeţi să vă învârtiţi, punct pe care îl luaţi apoi ca reper. Pentru revenirea la poziţia de echilibru, aşezaţi palmele împreunate la circa 30 cm distanţă de faţă, iar privirea va fi centrată pe degetul mare. Acest exerciţiu poate fi executat la începutul, dar şi la sfârşitul celorlalte patru exerciţii.
Rotirea în sensul acelor de ceasornic întăreşte câmpul aurei atât de mult, încât el începe să transmită semnale în exterior şi putere de viaţă în corpul fizic. Rezultatul este, într-adevăr, o sănătate bună şi o deosebită putere de decizie, toate acestea prin perceperea celulară a noilor niveluri energetice.
Prin creşterea frecvenţei rotirilor chackrelor se accelerează câmpul aurei noastre, în aşa fel încât subconştientul nostru se deplasează spre un câmp ridicat de cunoaştere. Lipsa de mişcare indusă de depresii şi nehotărâre se conservă. Atunci când avem la dispoziţie o cantitate mare de energie, suntem capabili să simţim puterea hotărâtoare care se instaurează în noi. Celulele încep să lucreze ca şi când ar fi o parte a unui corp tânăr ce vibrează. În acest mod sunt stimulate toate sistemele de reglare ale organismului: sistemul endocrin, cel circulator, aparatul digestiv, sistemul respirator şi aşa mai departe. Acest mod de fortificare a organismului are capacitatea de a modifica nivelul biochimic al enzimelor şi hormonilor. Cu toţii ştim că vitalitatea hormonilor influenţează puternic sentimentul nostru de sănătate şi chiar stabilitatea noastră emoţională.
Dervişii se rotesc de 12 ori sau cel mult 21 de ori, destul pentru a stimula centrele de energie să intre în acţiune.
Al doilea ritual

Procedeu:
Stăm întinşi pe podea, cu faţa în sus (pe un covor gros sau o suprafaţă moale). Puneţi mâinile pe lângă corp, cu palmele pe podea şi degetele lipite unul de celalalt. Ridicaţi capul de pe podea şi puneţi bărbia în piept. Ridicaţi în acelaşi timp picioarele până ajung la poziţia verticală. Spatele rămâne în întregime pe podea. Dacă este posibil, mişcaţi picioarele până ajung în dreptul capului. Genunchii trebuie să fie întinşi. Coborâţi apoi concomitent capul şi picioarele, încet, înapoi pe podea. Relaxaţi toţi muşchii, după care repetaţi ritualul, fără să vă suprasolicitaţi. De fiecare dată când repetaţi exerciţiul, păstraţi ritmul de respiraţie. Inspiraţi adânc atunci când ridicaţi capul şi picioarele, expiraţi atunci când le aşezaţi înapoi pe podea. Între reluări, în timp ce vă relaxaţi muşchii, respiraţi în acelaşi ritm.
Atenţie: nu ridicaţi picioarele în acelaşi timp cu spatele, pentru că acest lucru ar slăbi mult spatele. Este important să fim atenţi ca întregul spate să rămână lipit de podea şi numai picioarele să fie ridicate. 
Şi acest exerciţiu se poate repeta până la maximum 21 de ori.

Al treilea ritual
Acest ritual trebuie făcut imediat după al doilea.
Procedeu:
Stând cu corpul drept, aşezaţi-vă în genunchi, ţinând degetele de la picioare în poziţie verticală. Mâinile trebuie să fie ţinute lateral, îndreptate înspre spate, pe cvadricepsul femural. Aplecaţi capul şi ceafa în faţă şi trageţi bărbia în piept. Lăsaţi apoi cu grijă capul pe spate, îndoindu-vă în acelaşi timp spatele spre înapoi, astfel încât coloana vertebrală să fie cambrată. În timp ce vă lăsaţi spre spate, sprijiniţi-vă cu braţele şi mâinile de cvadricepsul femural sau de bazin. Întoarceţi-vă apoi la poziţia iniţială, după care reluaţi ritualul. Stând ghemuit, degetele de la picioare trebuie să fie aşezate vertical. Încordarea muşchilor dorsali este necesară pentru evitarea slăbirii capacităţii de întindere a coloanei vertebrale. Pentru a evita îndoirea în gol a mijlocului, se sprijină mâinile de o parte şi de alta a bazinului, cu degetele de la mâini îndreptate în jos. Această poziţie vă ajută mai mult în momentul aplecării spatelui, deoarece omoplaţii se apropie unul de celălalt, deschizând zona sternului. Nu vă forţaţi zona cervicală mai mult decât puteţi. Fiţi atenţi la respiraţie: inspiraţi profund când vă aplecaţi spre spate, expiraţi când reveniţi la poziţia verticală.  Şi acest ritual se repetă de maxim 21 de ori.
Al patrulea ritual

Procedeu:
Vă aşezaţi în şezut, pe podea, cu ambele picioare întinse în faţă, aşezate la circa 30 cm unul faţă de altul. Ţineţi capul drept şi vă sprijiniţi cu palmele de podea, fixându-le lângă şezut. Trageţi bărbia în piept. Lăsaţi apoi capul pe spate. Ridicaţi în acelaşi timp corpul, astfel încât să îndoiţi genunchii, în timp ce braţele rămân întinse. Trunchiul va forma cu coapsa o linie dreaptă, paralelă cu solul. Braţele şi gamba sunt perpendiculare pe sol. Încordaţi apoi – fără să vă tineţi respiraţia – fiecare muşchi al corpului, câteva momente. Reluaţi-vă poziţia iniţială în şezut, relaxaţi muşchii şi odihniţi-vă âînainte de a relua procedura. Un punct de plecare pentru acest ritual trebuie să fie poziţia coloanei vertebrale perfect întinse. În acest scop, trebuie să vă sprijiniţi în mâinile aşezate vertical. Capul trebuie aplecat abia după ce gâtul este bine întins. Pentru a împiedica îndoirea picioarelor, adică poziţia de curbare spre interior, înainte de a fi ridicat corpul, mişcarea de ridicare a trupului trebuie să pornească dinspre bazin, respectiv dinspre partea inferioară a spatelui. Deci bazinul se împinge înainte, în direcţia picioarelor. Inspiraţi adânc în momentul când ridicaţi corpul, expiraţi şi îndreptaţi-vă coloana atunci când vă aşezaţi. Nu trebuie să vă ţineţi respiraţia atunci când încordaţi muşchii corpului. Începeţi cu puţine repetări. Cu timpul o să reuşiţi să faceţi chiar 21.

Al cincilea ritual

Procedeu:
Începeţi cu braţele perpendiculare pe podea, astfel încât coloana vertebrală să formeze un unghi ascuţit cu solul. Lăsaţi capul cît mai mult posibil pe spate, după care îndoiţi corpul în dreptul bazinului şi îl ridicaţi până formează un “V” întors. În acelaşi timp, trageţi bărbia în piept.  Asta este tot ce trebuie să faceţi. Treceţi iar în poziţia iniţială, după care reluaţi executarea. Ritualul trebuie să înceapă din poziţia stând pe burtă (pentru a obţine distanţa corespunzătoare dintre mâini şi picioare). Se aşează mâinile lângă stern, degetele de la picioare fiind îndreptate în sus şi, sprijinindu-ne pe mâini, ajungem în poziţia necesară expirării cu ajutorul forţei spatelui. Toţi muşchii se încordează pentru a împiedica cedarea coloanei vertebrale în momentul întinderii. În poziţia “V”-ului întors se ajunge în momentul ridicării şezutului, atunci când se inspiră. Astfel se obţine cambrarea dorită în zona de întindere. Acest exerciţiu se practică neapărat desculţ, pe o suprafaţă care nu alunecă (pe o podea de piatră sau de lemn, spre exemplu). După ce reuşiţi să-l executaţi, lăsaţi corpul să alunece încet din poziţia arcuită, până în punctul în care aproape atinge podeaua.  Urmăriţi acelaşi tipar de respiraţie ca la exerciţiile anterioare: inspiraţi profund când ridicaţi corpul, expiraţi când îl coborâţi.

Aceste exerciţii pot fi asimilate cu exerciţiile izometrice, dar scopul lor nu este doar acela de a ne tonifia corpul, muşchii şi articulaţiile, ci mult mai mult: normalizarea vitezei de rotire a centrilor de energie (a chakrelor).Aceştia ajung să se rotească cu o viteză specifică unei persoane sănătoase aflate la vârsta de 25 de ani.
De-acum, tot ceea ce trebuie să faceţi este să exersaţi zilnic cele cinci ritualuri. La început, de trei ori fiecare dintre ele, pentru ca apoi să creşteţi numărul de repetări până ajungeţi să repetaţi fiecare ritual în parte de 21 de ori.
Ritualurile trebuiesc repetate în fiecare zi, pentru a fi într-adevar folositoare. Puteţi face repaus doar o zi pe săptămână, dar niciodată mai mult.
Executarea celor cinci ritualuri nu necesită mai mult de 20 de minute, iar o persoană cu o condiţie fizică bună le poate face în 10 minute sau chiar mai puţin. Dacă vă este greu să găsiţi atâta timp liber, treziţi-vă dimineaţa mai devreme sau culcaţi-vă seara mai târziu.
Scopul celor cinci ritualuri este de a reda corpului sănătatea şi vitalitatea tinereţii. Veţi vedea rezultate uimitoare după doar o lună de la începerea exersării lor zilnice. Vă veţi simţi, pe zi ce trece, tot mai tineri şi mai energici.
sursa foto si video: http://www.terapii.net

............................................................................

Suntem un grup de entuziasti, majoritatea voluntari, care consideră că

presa nu este doar o ”gura de iad”

iar libertatea de exprimare NU este libertatea de a minți ci

LIBERTATEA DE A AFLA SI A SPUNE CAT MAI MULT ȘI MAI DES ADEVARUL.

Cei care controleaza presa

(intrega presa se afla in mana unor particulari cu conexiuni aproape clare)

urmaresc sa genereze agitatie, violenta, sa faca publicitate sexualitatii desantate si practicilor sexuale deviante, sa glorifice lipsa de educatie,

sa afecteze pacea fireasca intre cetatenii romani de etnie romana si cei de etnie maghiara,

sa foloseasca minoritatile etnice si sexuale pentru a discrimina majoritatea si a o controla.

Toate acestea se desfasoara conform unui plan intocmit cu precizie si pe care chiar și unii masoni, scarbiti de mizeria care erau pusi sa o faca de catre superiorii masoni, l-au deconspirat.

Ce putem face? Sa ne informam corect, sa fim prietenii si binevoitori unii cu altii, sa ne educam si sa ne unim pentru a face binele.

Cel mai bun ajutor pe care il puteti oferi este

share pe facebook,

înscriere în lista de prieteni,

like pe pagina noastră rostirea și

răspândirea orice prin mijloace proprii a acestor informații !

............................................................................ .