.............................................................................

...cel mai bun ajutor pentru valoarea acestor informații primite este share pe facebook... și oriunde altundeva !

............................................................................

Este unul dintre cele mai puternice produse ale albinelor. Mai ales în alianţă cu fraţii lui, polenul şi mierea, devine un aliat de nădejde al sănătăţii şi al luptei cu boala *

Apilarnilul a fost făurit în Ro­mâ­nia, de un apicul­tor de excep­ţie, Nicolae V. Ilieşiu, în 1980, o eră dominată de fascinaţia pentru medicamentele de sinteză chi­mi­că. Şi totuşi, graţie pu­ternicelor sale acţiuni biologice, la mo­mentul respectiv, a avut un impact foarte mare în mediile ştiin­ţifice. S-au scris nenumărate lu­crări, re­fe­rate, s-au realizat mono­gra­fii care au promovat acest pro­dus, s-a făcut şi un film docu­men­tar, invenţia a fost brevetată şi prote­jată în cele mai im­portante ţări ale lumii, a fost multiplu medaliată na­ţional şi internaţional. Dar, cu timpul, api­larnilul a căzut pe nedrept în uitare, când locul său ar fi unul de frunte între produsele stupului.

“Laptele de buhai”

Apilarnilul este un produs biologic activ al stupu­lui, realizat prin triturarea larvelor de trântori, care sunt apoi congelate sau prelucrate în diverse moduri. În fi­nal se obţine un amestec care se filtrează imediat. Re­zultă un produs cu aspect lăptos, de culoare alb-găl­bu­ie, cu gust dulce-acrişor-astringent şi aromă plăcută, care aminteşte de polen şi propolis.
Numele de API-LAR-NIL a fost creat de inventa­to­rul român, folosind mai multe abrevieri, pentru prove­nien­ţa APIcolă, originea în LARvele de trântor şi ini­ţialele numelui său, N. Ilieşiu. În satele din Mara­mureş, unde ţăranii foloseau aceste larve în mod tradi­ţional, acest extras din celulele de trântor se numeşte “jintiţă”. În Mol­dova i se spune “lap­te de buhai”; bu­hai, adică tău­raş, şi este renumit pentru vigoarea pe care o dă băr­­baţilor. Importanţa acestui produs provine în mare mă­sură din faptul că în momentul recoltării, adică la nu­mai 7 zile de la depunerea oului, larva de trân­­tor deja con­ţine un număr uriaş de celule sexuale, peste 10 mili­oa­ne de spermatozoizi. Este lesne de înţe­les de ce un asemenea aport nutriţional poate corecta pro­­bleme de dinamică sexuală masculină. În plus, fiind încărcat cu componen­te bioactive tinere şi inte­gre, el ge­nerează şi o dezvol­tare spectaculoasă a su­biecţilor ti­neri, în pri­mul rând, a celor de sex bărbătesc, dar nu numai.
Deşi persoanele de sex bărbătesc sunt marii bene­ficiari ai acestui produs, el nu trebuie evitat în consum şi utilizare de către femei. Acesta este un mare dar al na­turii, şi anume faptul că, de regulă, produsele apico­­le, ca şi cele vegetale, sunt utilizate de către orga­nism acolo unde este nevoie, cum şi atât cât este nece­sar…

De la Apilarnil la Apilarmel

Mai bine de 10 ani de activitate în domeniul api­terapiei m-au condus la ideea că efectele deosebite ale apilarnilului ar putea fi redate în mod deplin consuma­to­rilor dacă ar fi prelucrat aparte, în corelaţie cu ca­rac­teristicile sale bio-active. În mod obişnuit, el este con­diţionat prin liofilizare, adică se obţine substanţa usca­tă din produs, prin eliminarea apei în vid. Aceasta per­mite ca, mai departe, să poată fi folosit uşor în in­dus­tria farmaceutică, adică să se poată fabrica diverse com­­pri­mate ori capsule, care sunt comod de adminis­trat.

Dar, ca un revers al medaliei, bio-disponibilitatea sub­stan­ţe­lor active este diminuată tocmai prin absenţa apei. Să ne reamintim că noi suntem în proporţie de aproxi­mativ 70% apă. Ea constituie mediul în care se desfă­şoară Viaţa, apa fiind vehicul, suport şi depozitar de in­formaţie. Când apa dispare, viaţa încetează să se mai manifeste, se pierd legăturile funcţionale dintre par­ti­cule şi molecule, dispare însăşi informaţia vitală, iar ce rămâne este doar un amestec amorf de substanţe organice şi anorganice. În plus, apa dintr-un organism viu cum este cel al larvei din stup, cu originea într-un mediu atât de select şi curat, este deosebit de valoroa­să. Este pură chimic, de departe superioară oricărei ape de robinet. În plus, are şi o încărcătură energetică vitală specială, cu atât mai mult atunci când albinele respec­tive sunt tratate corect de către apicultor, ca nişte fiinţe prietene. Vorbim despre o apă vie, în între­gul înţeles al cuvântului.
Acestea au fost raţiunile care m-au determinat să caut varianta optimă de a prepara un amestec de api­lar­­nil cu miere, care să fie stabil, iar apoi să completez şi să-i optimizez valoarea terapeutică, printr-un ames­tec mai laborios, în care intră şi polenul. Am obţinut, în felul acesta, un preparat care are apilarnil integral în procent mare (10%), miere de salcâm şi polen crud, pe care l-am numit Apilarmel. Rezultatele pe care le-am obţinut ulterior în practica medicală îmi permit să spun că este un produs remarcabil.  Citiți mai departe pe formaula-as.ro

............................................................................

Suntem un grup de entuziasti, majoritatea voluntari, care consideră că

presa nu este doar o ”gura de iad”

iar libertatea de exprimare NU este libertatea de a minți ci

LIBERTATEA DE A AFLA SI A SPUNE CAT MAI MULT ȘI MAI DES ADEVARUL.

Cei care controleaza presa

(intrega presa se afla in mana unor particulari cu conexiuni aproape clare)

urmaresc sa genereze agitatie, violenta, sa faca publicitate sexualitatii desantate si practicilor sexuale deviante, sa glorifice lipsa de educatie,

sa afecteze pacea fireasca intre cetatenii romani de etnie romana si cei de etnie maghiara,

sa foloseasca minoritatile etnice si sexuale pentru a discrimina majoritatea si a o controla.

Toate acestea se desfasoara conform unui plan intocmit cu precizie si pe care chiar și unii masoni, scarbiti de mizeria care erau pusi sa o faca de catre superiorii masoni, l-au deconspirat.

Ce putem face? Sa ne informam corect, sa fim prietenii si binevoitori unii cu altii, sa ne educam si sa ne unim pentru a face binele.

Cel mai bun ajutor pe care il puteti oferi este

share pe facebook,

înscriere în lista de prieteni,

like pe pagina noastră rostirea și

răspândirea orice prin mijloace proprii a acestor informații !

............................................................................ .