Tag: geto-dacii

Adevăruri Neacademice – Războiul de 2.000 de ani împotriva geto-dacilor

daciiDespre istoria daco-geto-goților, adică a străbunilor noștri, au rămas puține izvoare scrise. Din motive oculte, scrierile au fost distruse sau ascunse. Totuși, din referiri indirecte știm că despre Dacia și despre daci  au scris nume ilustre, fie istorici, fie  împărați sau cei din anturajul lor, ceea ce înseamnă că Dacia era un subiect demn de interes  în acea vreme pentru contemporani. Menționăm câteva nume dintr-o perioadă istorică cuprinsă între sec.1 î.Hr și  primele trei secole după Hristos: Diodor din Sicilia   (Cartea 21 din Biblioteca istorică), Dio Cassius (Istoria romană,Cartea 67 și 68), Împăratul Augustus,Titus Livius,  Dio Chrysostomos (Getica),Criton, (medicul personal al lui Traian (Getica), Traian ( De bello dacico), Tacit  (biografia lui Traian). A doua surpriză este că niciuna din operele autorilor citați referitoare la Dacia nu mai există! Al. Papadopol – Calimah  menționează aproape trei sute. Unele explicații punctuale s-ar putea găsi. read more

“Romanizarea” geto-dacica: In secolul IV dacii încă se războiau cu romanii!

dracon-dacic-2-620x264Așa cum spuneam și altădată, teoria romanizării geto-dacilor este atât de neștiințifică, de absurdă, încât nici măcar un copil de 16 ani, bine informat, nu o poate lua în serios. A ne imagina că o populație liberă, aflată și la peste 500 de Km în afara Imperiului Roman (din teritoriul geto-dacic nord dunărean a fost cucerit cel mult un sfert), a renunțat la propria limbă, la propriile tradiții, la propria cultură, fascinată de „superioritatea” romanilor, cu care se lupta cu regularitate, de altfel, este un exercițiu ridicol de imaginație. read more

Teoria romanizării și falsificarea istoriei

04.-aprilie-620x264Conflictul dintre cele două viziuni asupra istoriei noastre antice – cea care spune că geto-dacii au fost romanizați și că limba noastră este născută din latină și cea care spune că geto-dacii nu au fost romanizați și că limba noastră este cel mult o verișoară a latinei – s-a acutizat. read more

Imperiile vrajbei noastre

128990-696x357Dintotdeauna lumea cunoscută a fost condusă de imperii. Acesta este un fapt. În mod clar, această formă de organizare umană este o realitate obiectivă și care nu poate fi negată decât de cei care nu știu cum să definească această structură supranațională. read more

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén