27911_900Jesus Christ said to the Jews: “You belong to your father, the devil and you want to carry out your father’s desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him.” (John 8:44)

The United States has provided Israel with $233.7 billion in aid ‏(after adjusting for inflation‏) since the state was formed in 1948 through the end of last year. They received even more from Germany and other European countries. I must recall that Israel is a very tiny nation with only 8 million people.

Why Israel is a problem. By James J. David Retired Brigadier General From RePortersNoteBook.com.

Question: Which country alone in the Middle East has nuclear weapons?
Answer: Israel.

Question: Which country in the Middle East refuses to sign the nuclear non-proliferation treaty and bars international inspections?
Answer: Israel.

Question: Which country in the Middle East seized the sovereign territory of other nations by military force and continues to occupy it in defiance of United Nations Security Council resolutions?
Answer: Israel.

Question: Which country in the Middle East routinely violates the international borders of another sovereign state with warplanes and artillery and naval gunfire?
Answer: Israel.

Question: What American ally in the Middle East has for years sent assassins into other countries to kill its political enemies (a practice sometimes called exporting terrorism)?
Answer: Israel.

Question: In which country in the Middle East have high-ranking military officers admitted publicly that unarmed prisoners of war were executed?
Answer: Israel.

Question: What country in the Middle East refuses to prosecute its soldiers who have acknowledged executing prisoners of war?
Answer: Israel.

Question: What country in the Middle East created 762,000 refugees and refuses to allow them to return to their homes, farms and businesses?
Answer: Israel.

Question: What country in the Middle East refuses to pay compensation to people whose land, bank accounts and businesses it confiscated?
Answer: Israel.

Question: In what country in the Middle East was a high-ranking United Nations diplomat assassinated?
Answer: Israel.

Question: In what country in the Middle East did the man who ordered the assassination of a high-ranking U.N. diplomat become prime minister?
Answer: Israel.

Question: What country in the Middle East blew up an American diplomatic facility in Egypt and attacked a U.S. ship, the USS Liberty, in international waters, killing 34 and wounding 171 American sailors?
Answer: Israel.

Question: What country in the Middle East employed a spy, Jonathan Pollard, to steal classified documents and then gave some of them to the Soviet Union?
Answer: Israel.

Question: What country at first denied any official connection to Pollard, then voted to make him a citizen and has continuously demanded that the American president grant Pollard a full pardon?
Answer: Israel.

Question: What Middle East country allows American Jewish murderers to flee to its country to escape punishment in the United States and refuses to extradite them once in their custody?
Answer: Israel

Question: What Middle East country preaches against hate yet builds a shrine and a memorial for a murderer who killed 29 Palestinians while they prayed in their Mosque.
Answer: Israel

Question: What country on Planet Earth has the second most powerful lobby in the United States, according to a recent Fortune magazine survey of Washington insiders?
Answer: Israel.

Question: Which country in the Middle East deliberately targeted a U.N. Refugee Camp in Qana, Lebanon and killed 103 innocent men, women, and especially children?
Answer: Israel

Question: Which country in the Middle East is in defiance of 69 United Nations Security Council resolutions and has been protected from 29 more by U.S. vetoes?
Answer: Israel.

Question: Which country in the Middle East receives more than one-third of all U.S. aid yet is the 16th richest country in the world?
Answer: Israel

Question: Which country in the Middle East receives U.S. weapons for free and then sells the technology to the Republic of China even at the objections of the U.S.?
Answer: Israel

Question: Which country in the Middle East routinely insults the American people by having its Prime Minister address the United States Congress and lecturing them like children on why they have no right to reduce foreign aid?
Answer: Israel

Question: Which country in the Middle East had its Prime Minister announce to his staff not to worry about what the United States says because “We control America?”
Answer: Israel

Question: What country in the Middle East was cited by Amnesty International for demolishing more than 4000 innocent Palestinian homes as a means of ethnic cleansing.
Answer: Israel

Question: Which country in the Middle East has just recently used a weapon of mass destruction, a one-ton smart bomb, dropping it in the center of a highly populated area killing 15 civilians including 9 children?
Answer: Israel

Question: Which country in the Middle East routinely kills young Palestinian children for no reason other than throwing stones at armored vehicles, bulldozers, or tanks?
Answer: Israel

Question: Which country in the Middle East signed the Oslo Accords promising to halt any new Jewish Settlement construction, but instead, has built more than 270 new settlements since the signing?
Answer: Israel

Question: Which country in the Middle East has assassinated more than 100 political officials of its opponent in the last 2 years while killing hundreds of civilians in the process, including dozens of children?
Answer: Israel

Question: Which country in the Middle East regularly violates the Geneva Convention by imposing collective punishment on entire towns, villages, and camps, for the acts of a few, and even goes as far as demolishing entire villages while people are still in their homes?
Answer: Israel

James J. David is a retired Brigadier General and a graduate of the U.S. Army’s Command and General Staff College, and the National Security Course, National Defense University, Washington, DC. He served as a Company Commander with the 101st Airborne Division in the Republic of Vietnam in 1969 and 1970 and also served nearly 3 years of Army active duty in and around the Middle East from 1967-1969.

TRADUCERE  

Isus Hristos a spus iudeilor: ” Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii.  “. (Ioan 8:44)  

Statele Unite au furnizat Israelului  233.700.000.000 $ ajutor (dupa ajustarea de inflație), dupa formarea sa ca si stat în anul 1948 până la sfârșitul anului trecut.

Ei au primit chiar mai mult, din Germania și din alte țări europene. Trebuie să amintim că Israelul este o națiune foarte mica, cu doar 8 milioane de oameni.

De ce sunt unele organizatii din Israel o problemă mondiala?

Interviu cu James J. David  General de Brigada USA pentru RePortersNoteBook.com.

Întrebare: Care singura țară în Orientul Mijlociu ce are arme nucleare?
Răspuns: Israel.
Întrebare: Care țară din Orientul Mijlociu refuză să semneze tratatul de neproliferare nucleară și inspecțiilor internaționale?
Răspuns: Israel.
Întrebare: Care țară din Orientul Mijlociu a confiscat teritoriul suveran al altor națiuni prin forță militară și continuă să-l ocupe în ciuda rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite?
Răspuns: Israel.
Întrebare: Care țară din Orientul Mijlociu încalcă în mod obișnuit  frontierele internaționale ale altui stat suveran cu avioane și artilerie și focuri de armă navale?
Răspuns: Israel.
Întrebare: Ce aliat american în Orientul Mijlociu de ani de zile a trimis asasini în alte țări pentru a ucide dușmanii săi politici (o practica ce o numit exportatoare de terorism)?
Răspuns: Israel.
Întrebare: În ce țară din Orientul Mijlociu are înalți ofițeri militari ce au recunoscut public că au executat prizonierii de război neînarmați ?
Răspuns: Israel.
Întrebare: Ce țară din Orientul Mijlociu refuză să urmărească soldații care au recunoscut ca au executat prizonieri de război?
Răspuns: Israel.
Întrebare: Ce țară din Orientul Mijlociu a sechestrat 762,000 refugiați și refuză să le permită să se întoarcă la casele, fermele  și întreprinderile lor?
Răspuns: Israel.
Întrebare: Ce țară din Orientul Mijlociu refuză să plătească compensații pentru persoanele ale căror terenuri, conturi bancare și întreprinderi au fost confiscate?
Răspuns: Israel.
Întrebare: În ce țară din Orientul Mijlociu a fost asasinat un diplomat de rang înalt al Națiunilor Unite?
Răspuns: Israel.
Întrebare: În ce țară din Orientul Mijlociu celui care a ordonat asasinarea unui diplomat de rang înalt U.N. a devenitapoi  prim-ministru?
Răspuns: Israel.
Întrebare: Ce țară din Orientul Mijlociu a exploatat  o facilitate diplomatica americana în Egipt și apoi a atacat o navă SUA, USS Liberty, în apele internaționale, omorând 34 de marinari americani și rănind 171 ?
Răspuns: Israel.
Întrebare: Ce țară din Orientul Mijlociu a angajat un spion, Jonathan Pollard, pentru a fura documente clasificate și apoi a dat unele dinttre ele Uniunii Sovietice?
Răspuns: Israel.
Întrebare: Ce țară, a reluat legăturile oficiale cu Jonathan Pollard, apoi a votat să-l facă cetățean și a cerut în mod continuu președintelui american sa-i acorde lui Pollard grațierea completă?
Răspuns: Israel.
Întrebare: Ce țară Orientul Mijlociu permite unor criminali evrei-americani să fugă în țara pentru a scăpa de pedeapsă în Statele Unite ale Americii și refuză să-i extrădeze si ii tine în custodia lor?
Răspuns: Israel
Întrebare: Ce țară Orientul Mijlociu predică împotriva urii, însă construiește un altar și un memorial pentru un ucigaș care a ucis 29 de palestinieni în timp ce acestia s-au rugat în Moscheea lor.
Răspuns: Israel
Întrebare: Ce tara de pe planeta Pământ are cel mai puternic lobby   in Statele Unite, conform unui studiu recent realizat in Washington de revista Fortune ?
Răspuns: Israel.
Întrebare: Care țară din Orientul Mijlociu vizat în mod deliberat o Tabără de refugiați ONU. în Qana, Liban și a ucis 103 de bărbați nevinovați, femei și chiar si copii?
Răspuns: Israel
Întrebare: Care țară din Orientul Mijlociu sfideaza 69 din rezoluțiile Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite și a fost protejată de la 29 de voturi de VETO date in SUA?
Răspuns: Israel.
Întrebare: Care țară din Orientul Mijlociu primește mai mult de o treime din totalul ajutorului SUA încă este a 16 țară bogata din lume?
Răspuns: Israel
Întrebare: Care țară din Orientul Mijlociu primește arme din SUA la liber și apoi vinde tehnologia în Republica China, chiar la dusmanii SUA?
Răspuns: Israel
Întrebare: Care țară din Orientul Mijlociu insultă în mod obișnuit poporul american chiar prin vocea primului ministru, ca apoi sa se adreseze Congresului Statelor Unite ale Americii și preda cursuri copiilor ca nu au dreptul de a le reduce ajutor extern?
Răspuns: Israel
Întrebare: Care țară din Orientul Mijlociu a avut un prim-ministru ce a spus guvernului sau să nu se preocupe de ceea ce spunein  Statele Unite, deoarece “Noi controlam America !”
Răspuns: Israel
Întrebare: Ce țară din Orientul Mijlociu a fost citata de Amnesty International pentru demolarea mai mult de 4000 de case ale unor palestinieni inocenti ca un mijloc de purificare etnică.
Răspuns: Israel
Întrebare: Care țară din Orientul Mijlociu a folosit recent o armă de distrugere în masă, o bombă inteligentă de o tonă, explozia ei fiind în centrul unei zone extrem de populate cu uciderea a 15 de civili, inclusiv 9 copii?
Răspuns: Israel
Întrebare: Care țară din Orientul Mijlociu ucide in mod curent copiii mici palestinieni pentru simplul motiv ca acestia arunca cu pietre in vehiculele blindate, sau buldozere, sau tancuri ?
Răspuns: Israel
Întrebare: Care țară din Orientul Mijlociu a semnat Acordurile de la Oslo referitoare la a opri orice construcție evreiasca, dar în schimb, a construit mai mult de 270 de noi așezări de la semnarea?
Răspuns: Israel
Întrebare: Care țară din Orientul Mijlociu a permis asasinarea a peste 100 de politicieni oficiali ai adversarilor sai, în ultimii 2 ani, si a permis uciderea a sute de civili in acest proces, inclusiv zeci de copii?
Răspuns: Israel
Întrebare: Care țară din Orientul Mijlociu încalcă în mod regulat Convenția de la Geneva, prin impunerea pedeapsei colective in orașe întregi, sate  și în lagăre și chiar merge până acolo încât demolaza sate întregi în timp ce oamenii sunt încă în casele lor?
Răspuns: Israel

James J. David este un pensionar General de brigadă și un absolvent al :  U.S. Army’s Command si  General Staff College, si al National Security Course, National Defense University, Washington, DC.  El a servit ca si un comandant de companie cu Divizia 101 aeropurtată în Republica Vietnam în 1969 și 1970 și, de asemenea, a servit aproape 3 ani in Serviciul activ al armatei și în operatiunile din jurul Orientului Mijlociu intre 1967-1969.