Tag: romanii

“Romanizarea” geto-dacica: In secolul IV dacii încă se războiau cu romanii!

dracon-dacic-2-620x264Așa cum spuneam și altădată, teoria romanizării geto-dacilor este atât de neștiințifică, de absurdă, încât nici măcar un copil de 16 ani, bine informat, nu o poate lua în serios. A ne imagina că o populație liberă, aflată și la peste 500 de Km în afara Imperiului Roman (din teritoriul geto-dacic nord dunărean a fost cucerit cel mult un sfert), a renunțat la propria limbă, la propriile tradiții, la propria cultură, fascinată de „superioritatea” romanilor, cu care se lupta cu regularitate, de altfel, este un exercițiu ridicol de imaginație.

Atât în timpul stăpânirii romane, cât și după aceea, geto-dacii au purtat zeci de războaie cu Imperiul Roman, războaie despre care apologeții romanizării nu prea vorbesc, că le strică demonstrația…

La un astfel de eveniment facem trimitere și în acest articol. Astfel, descoperim un text scris spre sfârșitul secolului IV de poetul latin Claudius Claudianus (370 – 404 AD), intitulat „In Rufinum” (Flavius Rufinus a fost prefectul pretorian al Imperiului Roman de Rasarit). În acest poem Dacii și Geții sunt mentionati de mai multe ori, ca adversari ai Romei, ceea ce dovedește că ei nu au dispărut din istorie și nici nu au rămas o colonie romană cu o populație romanizată.

Iată un fragment din lucrarea In Rufinum: „Mărșăluiește împotriva noastră o hoardă mixtă de Sarmați și DACI, Masageții care-și rănesc cu cruzime caii, ca sa poată bea sângele lor, Alanii care sparg gheață si beau apele lacului Maeotis, Gelonii care-și tatuează membrele: aceștia formează armata lui Rufinus. Și el împiedică înfrângerea lor; el crează întârzieri și amână sezonul potrivit pentru luptă. Căci atunci când mâna ta dreaptă, Stilicho, a împrăștiat triburile Getice și a răzbunat moartea fratelui tău general, atunci când o secțiune din armata lui Rufinus a fost astfel slăbită și făcută o pradă ușoară, atunci acel trădător, care a conspirat cu Getii, l-a păcălit pe împărat și a amânat imediat ziua de luptă, plănuind să se alieze cu Hunii, care, așa cum știa el, doreau să lupte și să se alăture de grabă dușmanilor Romei.”

in rufinum


Traducerea din latină în engleză realizată de Maurice Platnauer:
„Claudian with an English Translation by Maurice Platnauer” There march against us a mixed horde of Sarmatians and Dacians, the Massagetes who cruelly wound their horses that they may drink their blood, the Alans who break the ice and drink the waters of Maeotis’ lake, and the Geloni who tattoo their limbs : these form Rufinus’ army. And he brooks not their defeat ; he frames delays and postpones the fitting season for battle. For when thy right hand, Stilicho, had scattered the Getic bands and avenged the death of thy brother general, when one section of Rufinus’ army was thus weakened and made an easy prey, then that foul traitor, that conspirator with the Getae, tricked the emperor and put off the instant day of battle, meaning to ally himself with the Huns, who, as he knew, would fight and quickly join the enemies of Rome.”

Daniel Roxin

sursa si foto: http://www.cunoastelumea.ro

O MIE DE ANI DE INTERZICERE A DENUMIRILOR DE DAC SI DE DACIA

Dacii-Noi-dezvaluiri-1024x569“Cât timp va exista în lume un singur exemplar din poeziile lui Eminescu identitatea neamului nostru este salvată”. Mircea Eliade

DESFIINŢAREA MEMORIEI EXISTENŢEI DACILOR A FOST INIŢIATĂ DE TIMPURIU 

Ostilitatea romanilor faţă de formaţiunile statale dacice din bazinul hidrografic al Dunării, din spaţiul carpato balcano-danubiano-pontic, a început în momentul în care aceştia au înţeles că, în timp ce dacii erau în măsură să-şi asigure, cu forţe proprii, mijloacele de supravieţuire din teritoriile pe care le ocupau, ei romanii, erau obligaţi să-şi procure elementele de subzistenţă prin jaf şi cuceriri armate din zonele limitrofe.

Astfel, pe măsură ce romanii cuceresc pe rând Nordul Africii, Galia, Asia Mică, Egiptul etc., formaţiunile dacice se coagulează într-un stat unitar a cărui mărime creşte semnificativ, până când, pe timpul lui Burebista, acesta, acumulează puterea care-i permite să fie considerat chiar arbitru al vieţii politice de la Roma.

Poetul roman Horaţius Quintus Flaccus (68-8 î.e.n.) relevă într-una dintre “Satirele” sale, starea de spirit a romanilor şi grija acestora faţă de pericolul care l-ar fi reprezentat dacii, care-şi apărau cu îndârjire teritoriul.

“Hai bunule,… ce-ai mai auzit despre daci”?

RĂZBOAIELE DACILOR CU ROMANII

După începutul războiului cu dacii, din anul 101, Traian face un efort excepţional să pătrundă spre inima Daciei şi prin defileul Dunării la Cazane, croindu-şi drum, săpat în stâncă, pe peretele vertical de pe malul drept al fluviului, navigabilizând canalul Simplegade, Sip, de la Porţile de Fier şi construind podul peste Dunăre, de la Drobeta-Turnu Severin.

În acest fel, atacând pe două fronturi, a reuşit Traian, în anul 106, să cucerească Dacia, dar numai o treime din teritoriul său, care include minele de aur, de alte minerale şi de sare, inclusiv căile de acces.

Dominaţia romană în Dacia, din anul 106 până în anul 271, a întâmpinat o rezistenţă permanentă din partea dacilor, care, după cum sintetizează Nicolae Iorga, s-a manifestat cu conflict armat, în 100 din totalul de 165 de ani.

ANARHIE MILITARĂ LA ROMA

În Imperiul Roman, între anii 235 şi 284 e.n., se declanşează o puternică stare de “anarhie militară” cu neîntrerupte războaie civile, ceea ce face ca la conducerea statului să se succeadă peste 25 de împăraţi şi co-împăraţi, exact atunci când la graniţele imperiului apar populaţiile migratoare. În anul 238 se produce primul atac al dacilor, aliaţi cu carpii şi cu goţii, la frontiera romană de la Dunărea de jos.

ÎMPĂRAŢII ROMANI CONFIRMĂ EXISTENŢA DACILOR

Spre sfârşitul perioadei de dominaţie romană, cinci împăraţi, după războaiele cu dacii răzvrătiţi, şi-au luat titlul aureolat de “Carpicus Maximus” şi de “Dacicus Maximus”: Maximus Tracul în anul 236; Filip Arabul în anul 247; Decius în anul 249; Galenius în anul 257 şi Aurelian în anul 273. Se demonstrează, astfel, că dacii, ca populaţie în zonă, erau o prezenţă reală, chiar şi după încheierea perioadei de stăpânire romană în Dacia.

DIN 253 e.n. ÎNCEPE PĂRĂSIREA DACIEI

În anul 253 e.n., ca urmare a pustiirilor repetate, începe un exod masiv al păturilor înstărite din provincia Dacia Traiană spre regiuni mai protejate şi mai bine ferite de pericole, din Imperiu.  În acelaşi an, Gallenius (260-268), din 253 co-împărat pe lângă Valerian (253-260), tatăl său, nu poate împiedica nici constituirea în Gallia, pentru 15 ani, a unui stat independent de Roma.

REGALIANUS REFACE DACIA LA 258 e.n.

Dorinţa geto-dacilor de a se elibera de dominaţia romană s-a manifestat prin împăratul Regalianus(258-268), prezentat de cercetătorii Ion Pachia Tatomirescu şi Constantin Paşcu-Taşbuga, citaţi de profesorul Augustin Deac. Regalianus, fiind din neamul geto-dacilor, după ce pe plan local a fost proclamat împărat, fără să ajungă la Roma, reuşeşte să refacă o Dacie independentă cuprinzând teritorii dacice de pe ambele maluri ale Dunării, din amonte de Viena, din Boemia până la Nistru şi Bug. În “Scriptores Historiae Augustae”, scrisă de Trebollio Pollio, se precizează  “Regalianus… de neam dac… fiind chiar rudă cu însuşi Decebal…”.

SUPLICIA DRYANTILLA, SOŢIA SA, IMPUNE LA 270 RETRAGEREA ROMANILOR DIN DACIA

Deşi Regalianus este înfrânt pe câmpul de luptă de Gallenius, în 268, regatul său dacic îşi continuă, totuşi, existenţa sub conducerea soţiei sale, Suplicia Dryantilla, (268 – 270) până în anul 270, an în care Aurelian este constrâns să înceapă tratativele pentru retragerea din Dacia a unităţilor armate romane. După retragerea Aureliană, din anii 271 – 175, Imperiul roman se confruntă cu o puternică ofensivă a răspândirii noii religii creştine.

PERSECUŢII ANTICREŞTINE ÎN PERIOADA 303 – 313 e.n.

Edictul imperial din anul 303 condamnă cu vehemenţă pe adepţii noului cult religios creştin, ceea ce conduce la un puternic val de persecuţii din timpul domniei lui Diocleţian (284 – 305). Documentele istorice înregistrează un număr deosebit de mare de martiri, în vechiul teritoriu dacic din Dobrogea, din dreapta Dunării, la Tomis (Constanţa), Axiopolis (Cernavodă), Halmyris (Razelm), Dinogeţia, Noviodunum (Isaccea), Durostorum (Silistra).

OFICIALIZAREA CREŞTINISMULUI DE LA 313 e.n. CONSTANTIN CEL MARE LA BIZANŢ.

Proclamarea, prin Edictul imperial de la Mediolanum, Milano, din anul 313, a libertăţii de credinţă şi a egalităţii în drepturi, pentru toţi creştinii din Imperiul roman, face ca persecuţiile împotriva acestora să înceteze. În anul 325, Constantin cel Mare (324 – 337), protector al creştinismului, instalat la Bizanţ ca unic suveran al Imperiului Roman, a convocat primul Conciliu Ecumenic, ţinut la Niceea, unde se pun bazele dogmatice, liturgice şi canonice ale bisericii creştine. Noua structură organizatorică ecleziastică este baza viitorului ortodoxism, cu specificul propriu de conducere autocefală a bisericii.

ROMA PIERDE DIN IMPORTANŢĂ

Roma pierde din importanţă, iar structura superioară ecleziastică, a vechii religii păgâne, adoptă creştinismul sperând să-şi păstreze, totuşi, o anume notă de independenţă. În anul 330, noile reforme constituţionale fac ca senatele din Roma şi din Constantinopol să devină simple consilii orăşeneşti.

ALIANŢA DACILOR CU GOŢII

Goţii, războinici instalaţi în teritoriul dacic de la nord de Dunăre, după ce s-au aliat cu dacii localnici au preluat conducerea ostilităţilor militare împotriva Imperiului Roman de la sudul Dunării. Confruntarea l-a determinat pe împăratul Constantin cel Mare să încheie cu aceştia o pace, în anul 332, pentru o durată de 30 de ani, în care conflictele armate încetează. Alianţa dacilor cu goţii nu este bine văzută de Roma ecleziastică.

RUPTURA DACILOR CU ROMA, MOTIVATĂ RELIGIOS

Perioada de dominaţie romană în Dacia de la nord de Dunăre şi ultimele persecuţii religioase de după anul 303, la care au fost supuşi locuitorii din Dobrogea, din Scytia Minor, i-a îndepărtat pe daci de Roma şi i-a făcut să se apropie mai mult de noile structuri religioase de la Constantinopol.

OSTILITATE ÎN PLAN RELIGIOS 

În plan religios, una din acuzele grave pe care Roma creştină ecleziastică le aduce celor de la Constantinopol este că aceştia, pe baza curentului “origenist”, ar fi adoptat câte ceva din elementele de dogmă proprii religiei geto-dacilor. Ca exemplu Silviu N. Dragomir îl citează pe teologul alexandrin Origene, apologet creştin (185 – 254 e.n.) care, apărându-şi opţiunile “împotriva lui Celsus”, consemnează:  “Apoi, fiindcă noi creştinii cinstim pe cel prins şi mort, el crede că noi am făcut la fel ca geţii, care îl cinstesc pe Zamolxe”. Rezultă că ostilitatea faţă de tot ce era de sorginte dacică, chiar şi cu privire la practica religioasă, dăinuia mai de mult, de dinainte de oficializarea religiei creştine din 325.

PARALELE DACO-CREŞTINE

Cu privire la paralela între religia zalmoxiană şi religia creştină Mircea Eliade remarcă concludent că: “Nemurirea getică devine nemurire creştină…”. Ca Simion Mehedinţi să precizeze că strămoşii noştri autohtoni geto-daci au fost “pe jumătate creştini înainte de a se fi ivit Hristos pe pământ”.

ROMA ECLEZIASTICĂ CA PUTERE POLITICĂ

Nemaiavând acces la forţa armată, care acum era dirijată din noua capitală a imperiului, structura ecleziastică de la Roma, de după anul 325, îşi consolidează mai mult poziţia politică, înţelegând să stăpânească prin religie, ceea ce până atunci rezolvaseră cu forţa armelor. S-a încercat o apropiere şi cu dacii de pe ambele maluri ale Dunării, dar dacii care adoptaseră creştinismul direct de la sursă, datorită şi poziţiei geografice mai apropiate de Constantinopol, au refuzat să colaboreze cu trimişii Romei, în care au recunoscut atât pe reprezentanţii militarilor pe care-i alungaseră cu cca o jumătate de veac în urmă, cât şi pe continuatorii clericilor, care dirijaseră măsurile de represiune a fraţilor lor din dreapta Dunării, din Scytia Minor. Refuzul dacilor de a colabora cu Roma însemna şi refuzul cooperării economice, căci aici în Dacia era principalul izvor de resurse alimentare şi de subzistenţă. Astfel Roma este împinsă spre măsuri extreme.

IMPUNEREA INTERDICŢIEI ASUPRA DENUMIRILOR DE DAC ŞI DE DACIA LA 362

Ca urmare, structura ecleziastică de la Roma, refuzată de daci, înţelege să-i pedepsească pe aceştia interzicând cu stricteţe până şi pronunţarea numelui de dac şi de Dacia, începând din vremea împăratului Iulian Apostatul (361 – 363). Chiar şi Traian este pus la index de biserică, ca persecutor al creştinilor.

IULIAN APOSTATUL NU-I AGREAZĂ PE DACI

Iulian Apostatul a fost primul care a înlocuit denumirea etnică de geţi cu cea falsificată de goţi, pe baza prezenţei vremelnice, de moment, dar reale, a goţilor în zonă. Împăratul Iulian Apostatul, deşi de acord cu interdicţia de utilizare a denumirilor de dac şi de Dacia, şi-a câştigat titulatura datorită stării de conflict cu biserica, deoarece încercând să renunţe la creştinism, ia o serie de măsuri anticreştine (a redeschis templele păgâne şi a dat un edict de toleranţă pentru păgâni, donatişti şi evrei) fapt care i-a adus cognomenul de “Apostata”. Măsurile au fost revocate la moartea sa (363).

ISTORICII ANTICI INTERZIŞI PENTRU PASAJELE ÎN CARE SE REFERĂ LA DACI ŞI LA DACIA

Interdicţia de utilizare a denumirilor de dac şi de Dacia a presupus şi a condus şi la scoaterea din circulaţie a scrierilor anterioare, cu referire la daci, situaţie care a făcut să dispară din operele din antichitate a peste 200 de referiri a numeroşi autori greci şi romani, dintre care cei mai importanţi au fost: Ablaviu, Claudius, Aelianus, Lucius Ampelinus, Apianus, Caniniu, Arian, Aristotel, Cassiodorus, Dio Cassius Coceianus, Cezar, Dio Crisostomos, Cicero, Clemens din Alexandria,Criton, Demostene, Dexipp, Dio din Prusia, Dionisiu din Alexandria, Diodor din Sicilia, Eusebius din Cesareea, Iosephus Flavius, Frontinus, Galen, Hellanicos, Herodot, Hesychios din Alexandria, Hieronimus, Horaţiu, Iordanes, Iulian Apostatul, Lactantius, Titus Livius, Lucan,Lucian din Samosata, Ammianus Marcellinus, Meandru, Trogus Pompeius, Pomponius Mela, Ovidiu, Platon, Pliniu cel Bătrân, Plutarh, Prophyrios, Prosper, Ptolemeu, Rufinus, Sofocle, Solimus, Strabon, Suetoniu, Tacitus, Traian, Tucidide, Valerius Maximus, Vergilius, Xenophon.

EUTROPIUS, LA 364 e.n., ÎI OMITE PE DACI

Primul care aplică această interdicţie este istoricul oficial al imperiului, Eutropius, care, la 364, spune că “dacii” nici nu mai există, că aceştia au dispărut din istorie când au fost cuceriţi şi învinşi de Traian”.

EMINESCU – “RUGĂCIUNEA UNUI DAC”

Aflând de această formă de persecuţie, Eminescu scrie “Rugăciunea unui dac”, în anul 1879, în care redă miezul conflictului de la data când s-a hotărât interdicţia de a se mai folosi numele de Dacia şi de daci. Cu alte cuvinte, de atunci, de cu peste 124 de ani în urmă, faţă de azi 2003, Eminescu aflase de interdicţia impusă în secolul IV asupra utilizării denumirilor de dac şi de Dacia. Cu înnăbuşită revoltă, din postura creştinului lovit, care se roagă pentru duşmanul său, el spune:

“Gonit de toată lumea prin anii mei să trec,
Pân-ce-oi simţi că ochiu-mi de lacrime e sec
Să blesteme pe-oricine de mine-o avea milă,
Să binecuvinteze pe cel ce mă împilă
Că-n orice om din lume un duşman mi se naşte
C-ajung pe mine însumi a nu mă mai cunoaşte
Şi-acela dintre oameni devină cel dintâi
Ce mi-a răpi chiar piatra ce-oi pune căpătâi
Iar celui ce cu pietre mă va izbi în faţă
Îndură-te stăpâne şi dă-i pe veci viaţă
Şi-aceluia, Părinte, să-i dai coroană scumpă

Ce-o să asmuţe câinii, ca inima-mi s-o rumpă

Spre ură şi blesteme aş vrea să te înduplec
Să simt că de suflarea-ţi, suflarea mea se curmă
Şi-n stingerea eternă dispar fără de urmă.

ROMA – AUTORITATE CREŞTINĂ SUPREMĂ

Roma ecleziastică, moştenitoare a unei structuri organizatorice, în care experienţa din timpul vechii religii îşi spune cuvântul, se preocupă intens să-şi dobândească un anume grad de influenţă şi importanţă faţă de Constantinopol.  Aceasta chiar reuşeşte când în anul 375 episcopul de Roma obţine recunoaşterea autorităţii supreme în cadrul bisericii creştine, ca apoi în anul 380, prin edictul de la Thessalonic, structura ecleziastică de la Roma, precursoare a catolicismului, să se impună ca religie de stat, adoptând principiul conducerii centralizate a bisericii. În anul 391, are loc interzicerea tuturor cultelor păgâne, iar creştinismul este decretat unica religie a imperiului.

DIVIZAREA IMPERIULUI ROMAN DE LA 395 e.n.

Totul se consolidează “putere de stat şi structură ecleziastică proprie”, din anul 395 când, după moartea împăratului Theodosius I, Imperiul Roman este divizat şi atribuit spre conducere celor doi fii ai fostului împărat:

– Flavius Arcadius, Împărat al Imperiului Roman de răsărit având capitala la Constantinopol şi structura ecleziastică precursoare ortodoxismului;

– Flavius Honorius, Împărat al Imperiului Roman de apus cu capitala la Ravenna, cu structura ecleziastică precursoare a catolicismului.

PRIMATUL ONORIFIC AL PAPEI DE LA ROMA

În anul 451, la al patrulea Conciliu Ecumenic al bisericii creştine de la Calcidom, se proclamă egalitatea între Scaunul episcopal din Constantinopol şi cel din Roma, recunoscându-i-se papei de la Roma primatul onorific, graţie vechimii Scaunului său, de când funcţiona clandestin în catacombele de la Roma. Dar faptul în sine a adâncit prăpastia dintre cele două biserici, care acum se îndreaptă cu paşi siguri spre schisma ce va surveni în două etape, una pe durată mai scurtă în secolul IX şi alta definitivă în secolul XI.

CĂDEREA IMPERIULUI ROMAN DE APUS

În 4 septembrie 476 e.n., cade Imperiul Roman de Apus. Ultimul împărat roman, Romulus Augustulus (475 – 476), este detronat de Odoacru, căpetenia mercenarilor germanici, care trimite la Constantinopol insignele imperiale ale fostului Imperiu Roman de Apus. Interdicţia de folosire a numelui de dac şi de Dacia se menţine cu stricteţe.

IORDANES, SALVATOR AL INFORMAŢIILOR DESPRE DACI

În anul 551 Iordanes, folosind cheia get-got, preia importante date istorice despre geto-daci în lucrarea sa „Getica”, intitulată şi “Despre originea şi faptele Geţilor”. În dorinţa de a conserva date istorice condamnate la pieire, Iordanes, după ce ia cunoştinţă de Istoria Goţilor scrisă de Cassiodor (480 – 575 e.n.) în 12 volume, azi dispărută, pe care a lecturat-o, după spusele sale, în trei zile, adaugă la aceasta date din istoria geto-dacilor, despre a căror pomenire ştia că există interdicţia impusă de Roma ecleziastică. Astfel, la istoria mai recentă a goţilor (sosiţi în 235 e.n.), el include date din multimilenara istorie a geţilor declarând: “Am făcut în expunere unele adaosuri potrivite, din istorici greci şi latini, amestecând în cuprins, la mijloc şi la sfârşit, multe pe care le-am socotit utile”. Deşi intitulează cartea “Getica”, el atribuie întreaga istorie prezentată, goţilor. Acea inversare de denumiri, get-got, a salvat de la cenzura vremii importantele informaţii din opera lui Iordanes, care-i priveau pe “daci” şi care astfel au fost preluate, menajate şi păstrate cu grijă de cei interesaţi, ca fiind mărturii de istorie antică a popoarelor germanice. Eroarea a fost înlăturată în 1853 de Iacob C. Grimm.

HEINRICH PANTALEONIS, LA 1571, CONFIRMĂ SALVAREA INFORMAŢIILOR DESPRE DACI

Cărturarul Heinrich Pantaleonis prezintă în “Cartea eroilor naţiunii germane”, tipărită la Basel între anii 1562 şi 1571, date istorice din Getica lui Iordanes şi le conferă contemporaneităţii. Dar referindu-se de la Zamolxe, la Burebista şi Deceneu, el evocă de fapt “eroi ai naţiunii dacice”, informaţii salvate astfel de crunta cenzură a vremii impusă de structura ecleziastică de la Roma.

PRIMA SCHISMĂ DE LA 863 e.n.

În anul 863 e.n., ca urmare a accentuării diferendelor între conducerile politico-religioase ale celor două centre de influenţă cu capitalele la Constantinopol şi Roma, se produce prima schismă care durează patru ani (863 – 867 e.n.) şi se încheie după îndepărtarea din funcţie atât a conducerii politice (împăratul Mihai al III-lea, 842 – 867 e.n.), cât şi a celei religioase (patriarhul Fotie), ale celor din Răsărit. Apusul era condus religios de Papa Nicolae I (857 – 867).

SURSA SI FOTO: http://cyd.ro/

Documentul ce atesta ca marile puteri se temeau de UNIREA ROMÂNILOR inca de la 1547

ROMÂNIA-MAREIOAN AUREL POP (n. 1 ianuarie 1955, Sântioana, Cluj, este un istoric român, academician, profesor universitar, din 2012 rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj).
În 1547, cu peste jumătate de secol înainte prima unire a românilor, realizată de către Mihai Viteazul, o comisie regală habsburgo-ungară făcea o cercetare asupra cămării de sare din Maramureş şi trăgea o concluzie “periculoasă” pentru regimul austro-ungar. Românii din Maramureş să profite de ocazia potrivită şi să se unească cu Moldova.

Documentul se numeşte „Despre starea de acum a Cămării Sării Maramureșene, după cercetarea făcută de comisarii majestății regești Blasius de Petrovaradin, prepozit de Jazo și Georgius Werner, căpitanul (prefectul) cetății Șaroș, în luna septembrie a anului Domnului 1547” şi conţine următorul paragraf: “De fapt, fiindcă cea mai mare parte dintre locuitorii comitatului Maramureș sunt români, și deoarece se potrivesc cu moldovenii la limbă, la religie și la obiceiuri, există pericolul să se întâmple ca acest comitat, încetul cu încetul, intrând pe furiș în Moldova, să se înstrăineze cu timpul, cu vreo ocazie, de regat [Ungaria habsburgică]“.

Documentul a fost discutat de către Academicianul Ioan-Aurel Pop în cadrul conferinţei “Maramureşul…intrând pe furiş în Moldova” – reflecţii pe marginea unor tendinţe de unire românească din secolul al XVI-lea, găzduită de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi:
„Maramureșul … intrând pe furiș în Moldova” – reflecții pe marginea unei idei de unire românească menționate la 1547
În luna septembrie a anului 1547, pe când domnea în Moldova Iliaș Rareș (1446
-1451), o comisie regală habsburgico-ungară (rege al Ungariei occidentale era Ferdinand I de Habsburg, care avea să ajungă și împărat romano-german) făcea o cercetare asupra cămării de sare din Maramureș și elabora în final un document în latinește cu următorul titlu: „Despre starea de-acum a Cămării Sării Maramureșene, după cercetarea făcută de comisarii majestății regești Blasius de Petrovarad in, prepozit de Jazo și Georgius Werner, căpitanul (prefectul) cetății Șaroș, în luna septembrie a anului Domnului 1547”.

Documentul conține, între multe altele, un pasaj important, pe care îl reproducem în românește mai jos: „Spun nobilii că acei munți și acele păduri au fost obținute de ei, într’o anumită adunare generală [a regatului], ținută la Baci (Serbia, azi) în timpul domniei lui Ludovic, pentru ei înșiși și pentru moștenitorii și urmașii lor, prin acordul comun al tuturor locuitorilor de drept. Despre care lucru se crede că nu există nicio mărturie clară.

Și se poate de fapt, prin lege, pune la îndoială (aceasta), deoarece acei munți și acele păduri, după cum se spune, sunt la hotarele Moldovei și Rusiei, care se cuvin mai mult să fie supuse majestății regești decât persoanelor private, așa cum munții și locuri lejoase de hotar asemănătoare sunt supuse cetății vecine Muncaci, care, în același fel ca la Hust, ține de drept de rege și de coroană.

De fapt, fiindcă cea mai mare parte dintre locuitorii comitatului Maramureș sunt români, și deoarece se potrivesc cu moldovenii la limbă, la religie și la obiceiuri, există pericolul să se întâmple ca acest comitat, încetul cu încetul, intrând pe furiș în Moldova, să se înstrăineze cu timpul, cu vreo ocazie, de regat [Ungaria habsburgică]. Așadar, deoarece nu vor fi puține astfel de ocazii, este în interesul majestății regești ca, la o nouă cercetare și discutare, să se îngrijească să fie trimiși și chemați oameni credincioși și zeloși”
Din text, se vede că, în timpul anchetei legate de starea ocnelor maramureșene și a veniturilor cuvenite puterii centrale din sare, comisarii regelui Ferdinand de Habsburg au constatat o anumită tensiune existentă între autoritățile regești și nobilimea locală, tensiune legată de dreptul de stăpânire asupra munților și pădurilor din acel comitat, denumit încă în textele latine oficiale Terra Maromarusiensis (Țara Maramureșului).

Nobilii maramureșeni pretind că acele bunuri erau ale lor din vechime și că le fuseseră recunoscute chiar de adunarea țării, prezidată de rege, în vreme ce comisarii se îndoiesc că ar exista documente în acest sens și spun că, de regulă, conform analogiilor și principiilor de drept, astfel bunuri din vecinătate, situate tot la frontierele țării, nu aparțineau persoanelor private, ci regelui.

Totuși, anchetatorii își fac datoria până la capăt, semnalând și un real pericol, dacă s’ar forța nota. Pericolul ar fi fost ca Maramureșul, locuit în cea mai mare parte de români (inclusiv nobilii maramureșeni rămăseseră români), având aceeași limbă, aceeași religie (confesiune) și aceleași obiceiuri cu moldovenii, să de desprindă de Ungaria habsburgică și să se unească cu Moldova.
Nu este vorba aici despre o presupunere vagă, ci despre o adevărată analiză, făcută de oameni avizați, de experți (un cleric și un militar). Din analiză reiese posibilitatea, cu vreo „ocazie”, a unirii Maramureșului cu Moldova. Iar asemenea „ocazii” – avertizează anchetatorii –„nu vor fi puține”. Prin urmare, ei nu se referă la o întâmplare disparată, de conjunctură, ci la o situație de structură, care era generată de esența lucrurilor.

Mărturia este copleșitoare și spulberă o seamă de opinii grăbite, exprimate mai ales după 1989, care puneau la îndoială unitatea românească medievală, exaltând regionalismele și localismele din spațiul locuit de români și combătând orice sentiment de solidaritate timpurie între aceștia. Asemenea opinii ignoră intenționat o întreagă istorie. Dacă episodul semnalat la 1547 ar fi fost izolat, s’ar putea, firește, accepta îndoieli, critici sau replici. Dar Maramureșul și Transilvania se mai „uniseră” cu Moldova sau invers și altădată și aveau s’o mai facă ori să tindă spre aceasta și după jumătatea secolului al XVI-lea, încât o atare solidaritate românească intra în ordinea firească a lucrurilor.

De altfel, înșiși consilierii citați vorbesc – cum arătam – de multe astfel de ocazii de desprindere a Maramureșului de Regatul Ungariei și de „strecurare” a sa între hotarele Moldovei. Este de menționat mai întâi descălecatul din Ardeal, pomenit de cronicari ca atare și de documente sub alte nume, dar exprimând aceeași esență. Mai mult, cu peste un secol înainte de descălecat, 1234, în ceea Roma numea „episcopatul cumanilor”, papa însuși recunoaște că trăiau „anumite popoare (quidam populi) care se numesc români” și care, deși formal deveniseră catolici, ascultau de propriii lor episcopi de rit grecesc.

Partea tulburătoare din acest episod este că în episcopatul catolic în cauză, situat parțial în exteriorul Carpaților, spre est și parțial în Transilvania, în Țara Bârsei, veneau – o spune clar documentul papal – locuitori din Regatul Ungariei ca să trăiască împreună cu acești români, să formeze un singur „popor” cu ei (nonnulli de regno Ungarie … transeunt ad eosdem … populusunusfacti cum eisdemWalathi) și să aplice rânduielile credinței bizantine, „spre marea abatere a credinței creștine”, recte catolice.

Cu alte cuvinte o acțiune ofensivă, menită să’i disloce pe acei români de pe teritoriul viitoarei Moldove și să’i „unească” ante litteram cu Roma, se întoarce contra inițiatorilor și conduce la opusul ei, adică la solidarizarea unor transilvăneni cu românii dinspre est, cu credința lor răsăriteană și cu formele lor de structurare politică.

Spațiul estic (carpato-nistrian) avea să fie mai bine cunoscut de către transilvăneni după Marea Invazie Tătaro-Mongolă, din rațiuni politico-militare. Se știe că, încă din prima jumătate a secolului al XIV-lea, unii nobili români din Maramureș au trecut Carpații Răsăriteni în cadrul oștilor ungare destinate combaterii tătarilor.

Unul dintre aceștia, provenit dintr’o familie cnezială pusă în slujba regalității prin „credincioase servicii”, s’a chemat Dragoș și a primit misiunea să fondeze o marcă de apărare, un fel de avanpost al regatului înspre tătari. Localnicii l’au primit și l’au numit, după tradiție, voievod. Între timp, în Maramureș, țară formată atunci din circa 10 000 de km pătrați și organizată ca voievodat românesc, condus de un voievod ales de adunarea cnezilor țării, este consemnată încă din 1342 o revoltă contra regelui celui nou, condusă chiar de Bogdan de Cuhea, voievodul în funcție.

Acesta, însoțit de o ceată de 100-200 de cnezi de’ai săi, după două decenii de rezistență în Maramureș, destituit fiind și catalogat de rege drept „infidel notoriu”, și’a mutat centrul rezistenței peste munți, în Moldova, întemeind ceea ce noi numim azi Moldova independentă. Ca și în cazul lui Basarab, răzvrătitul valah de la sud de Carpați, regele ungar a trimis (prin 1365) o armată contra rebelului Bogdan, dar victoria a fost de partea românească.

Unii vor spune (au și spus’o) că între Moldova lui Dragoș și cea a lui Bogdan nu a fost mare deosebire și că doar istoricii moderni, obsedați de independență, au „inventat” întemeierea țării de-sine-stătătoare, când, de fapt, dependența de Ungaria a continuat. Remarca este falsă dintr’un motiv foarte simplu: schimbarea de atunci a fost notată drept fundamentală în epocă, de către martorii contemporani. Astfel, cronicarul Ioan de Târnave scrie în cronica sa că, atunci, prin actul voievodului Bogdan, „Țara Moldovei s’a lățit în stat” (Terra Moldaviae … in regnum est dilatata).

Cu alte cuvinte, transformarea a fost notată, observată de către cei inițiați, fiindcă vechea marcă de apărare a ajuns să fie o țară, o structură organizată prin propriile forțe, ruptă de Ungaria și născută în opoziție cu aceasta. „Lățirea” aceasta dădea naștere „celei de’a doua libertăți românești”, cum avea să scrie inspirat și judicios Nicolae Iorga. Firește, oamenii de rând, adică majoritatea populației, nu aveau cum să perceapă atunci acest lucru, dar faptul nu este de mirare. Foarte mulți oameni nu știu nici astăzi ce se întâmplă sub ochii lor și o duc foarte bine în ignoranța lor…

Din 1989 este doctor în istorie, cu o teză intitulată „Adunările cneziale din Transilvania în secolele XIV – XVI”, domeniul specializarii sale este: Istorie medievală, instituții medievale, paleografie latină. Din 1993 deține funcția de director al Centrului de Studii Transilvane din Cluj. Între 1994-1995 a fost director al Centrului Cultural Român din New York. În anul 2010 a fost ales membru titular al Academiei Române.

sursa si foto: http://www.expunere.com/

De ce germanii sunt ospitalieri cu imigranţii musulmani şi rasişti cu est-europenii

MERKELFoarte mulţi români au observat, de-a lungul timpului, că nemţii sunt foate reticenţi chiar rasişti cu est-europenii, şi foarte toleranţi, ba chiar extrem de ospitalieri cu imigranţii musulmanii.

Nu de puţine ori polonezii, românii, bulgarii, sârbii sau ungurii au parte de un comportament reticent, superior şi chiar rasist din partea nemţilor de rând şi al autorităţilor când intră în contact cu acestea. Lucru pare inexplicabil, deoarece est-europenii sunt albi, muncitori şi creştini, deci se pot integra în societatea germană foarte repede, învaţă limba lui Goethe, şi totuşi nemţii de ani de zile îi persecută, batjocoresc sau umilesc, refuzând sau încetinind dreptul lor european de a se asimila.

Am văzut mulţi români plângându-se de rasismul german în timp ce pe imigranţi arabi îi primesc cu braţele deschise, cu fanfare şi masă caldă şi cu plata ajutoarelor sociale la zi, iar drept mulţumire musulmanii nu muncesc în industria germană, se roagă la moschee, refuză integrarea, locuind în ghetouri, unde nu mai are curajul să intre nici poliţia. Musulmanii vin din anii `60 în Germania de vest şi după 1990 în fosta DDR şi nici până astăzi nu s-au integrat, trăind separat de societatea modernă. Şi cu toate acestea, nemţii şi cancelarul german Angela Merkel îi primesc cu o căldură sufletească, materială şi financiară suspectă, respingându-i cu o superioritate „hitleristă” pe est-europeni.

În 2013 am fost cu o bursă de studiu în Germania la Leipzig. De aici, din oraşul în care a studiat Nicolae Iorga, Lucian Blaga şi Sextil Puşcariu m-am plimbat cu trenurile de mare viteză spre oraşe germane, inclusiv la Berlin. Pe pielea mea am observat atitudinea rece, aproape rasistă, a nemţilor cu care am intrat în contact, că erau profesori, funcţionari sau nemţi de pe stradă, atunci când aflau că sunt român. Toţi mă priveau de sus, superior, la fel şi pe colegii mei din Slovacia, Polonia, Bulgaria sau Serbia. În schimb pe imigranţii musulmani, pe femeile ce purtau burka, îi primeu cu un respect aproape religios, mai că îi “spălau şi pe fund”.

Am fost la întâlniri, conferinţe sau chiar pe tren şi am observat că nemţii deveneau reticenţi când auzeau că eşti din România sau din Estul Europei, dar deveneau foarte prietenoşi cu familii de musulmani,de negrii şi cu femeile care purtau burka. Simpatia faţă de musulmani era mai mult decât evidentă şi foarte ciudată. M-am gândit mult la care ar fi cauzele şi le-am cercetat. Începând din anii 60 s-a dus o politică de promovare a multiculturalismului, adică nemţii să-i iubească pe toţi cei care nu sunt ca ei, adică albi şi creştini, ca să nu se revină la xenofobia din perioada hitlerismului.

Aşa că statul a investit zeci de ani într-o propagandă anti-xenofobă cu afişe, bannere, spoturi publicitare, prin radio şi televiziune, în care se explică “băbeşte” nemţilor, că toţi cei care sunt negri, arabi, femeile cu burka, musulmani, hinduşi sau chinezi trebuie iubiţi necondiţionat. S-a creat în mentalul colectiv german o xenofobie pe invers, pervertită: îi iubesc pe toţi care sunt altfel decât europenii, albi şi creştini.

De fapt în Germania s-a ajuns la un rasism pe invers, aproape schizofrenic. Aşa că am început să fiu atent la propaganda anti-xenofobă germană şi am observat că pe toate mijloacele de transport în comun, trenuri, în instituţii publice sau cafenele erau afişe în care îi îndemnau pe nemţi să-i iubească pe negrii, arabi şi musulmani, dar niciun afiş să-i accepte pe fraţii est-europeni. Nemţii au fost “dresaţi” psihologic să iubească “inversul” rasismului lor interbelic, adică pe toţi care nu sunt albi şi creştini. Astfel psihologic se înţelege de ce nemţii îi urăsc pe est-europeni pentru că sunt albi şi creştini şi îi iubesc pe arabii şi negrii musulmani cu toată inima lor.

Astfel se explică de ce în timp ce Germania e invadată de milioane de imigranţi musulmani, nemţii şi Merkel îi primesc cu fanfare, cu masa caldă, cu plata ajutoarelor sociale la zi şi îi invită şi pe alţii să vină. S-a creat un rasism german pe invers, datorită unei propaganda multiculturale de zeci de ani şi prost înţelese şi aplicate de către nemţi. Dacă veneau milioane de est-europeni în Germania aceştia ar fi fost respinşi cu tunuri de apă, grenade lacrimogene, iar nemţii iar fi exclus cu superioritate, că românii, sârbii, bulgarii, ungurii sau polonezii sunt albi şi creştini, deci nu intră în tiparul colectiv multicultural de pe afişele şi bannerele publice: arab, negru, femeia cu burka şi musulman. S-a ajuns la un schematism psihologic şi sociologic în Germania. – Autor: Ionut Tene

sursa si foto:  http://www.nationalisti.ro

Vladimir Jirinovski – Moldovenii sunt Români!

Vladimir-Jirinovski-Moldo-730x430In timpul unui interviu acordat de catre Vladimir Jirinovski televiziunilor ruse, acesta a facut niste declaratii destul de surprinzatoare, mai ales pentru filorusii si rusofonii din Republica Moldova. De zeci de ani, prorusii din Republica Moldova s-au chinuit sa promoveze asa numitul „curent moldovenist”, al carei scop declarat este sa altereze coeziunea culturala, lingvistica si spirituala dintre romanii de pe cele doua maluri ale Prutului.

Vladimir Jirinovski – Moldovenii sunt Români! Noi, rușii, le-am dat numele de moldoveni, dar ei sunt ROMÂNI!

Vladimir Jirinovski este recunoscut ca fiind un nationalist excentric, un politician care sare din tiparele obisnuite si care nu de putine ori sfideaza limitele ridicolului. Insa chiar si asa, declaratia sa surprinde foarte mult, combatand clar teoria ridicola a moldovenismului, cu care rusii au incercat sa indobitoceasca populatia din Basarabia. „Moldovenii sunt Români! Noi, rușii, le-am dat numele de moldoveni, dar ei sunt ROMÂNI!”,  a declarat Vladimir Jirinovski

sursa si foto: http://glasul.info

„ROMÂNII SUNT NIȘTE ZEI”! IATĂ SCRISOAREA CE A ȘOCAT O LUME ÎNTREAGĂ!

romania-tricolor-ochi-drapel-roman-80x60Recent a apărut pe internet o scrisoare în care o britanică vorbește despre felul în care vede ea studenții români din Londra.

Gestul acestei tinere a stârnit numeroase reacții, scrisoarea devenind în scurt timp virală pe diferite rețele de socializare.

De ce studiați atât de tare?! Pe bune acum, toți studenții români adoră să învețe, ceea ce ne face pe noi, britanicii, să nu cădem într-o lumină tocmai bună.

Engleza lor este mai bună decât a mea. Și nu glumesc. Sunt incredibil de buni la gramatică, deși eu sunt britanică și studiez engleza dintotdeauna! Serios, sunt niște adevărați zei care vorbesc cu atâta ușurință mai multe limbi străine.

Ei știu totul despre orice domeniu, iar eu abia dacă știu ceva. Sunt foarte ambițioși și învață întotdeauna informații în plus.

Orice român pe care l-am cunoscut este surprinzător de bun și de drăguț. Sunt niște oameni puternici și ambițioși, care rămân la fel de drăguți chiar și atunci când dau de persoane ignorante și pline de prejudecăți.

Iubesc să am colegi români la facultate, chiar îmi oferă o experiență specială în această perioadă a studenției.

sursa si foto: http://www.identitatea.ro

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén